MaterieMusic

Passie voor Muziek

MaterieMusic Ria Janssen Dirigent/Arrangeur Zangcoach Workshops Agenda Contact

 

Welkom! 

De passie voor muziek was voor mij altijd een goede reden om van mijn hobby mijn beroep te maken. Van jongs af aan wist ik dat muziek bij mijn leven hoorde.

Ria Janssen

Door mijn jarenlange ervaring in de muziekwereld is bij mij de behoefte ontstaan dit met anderen te willen delen c.q. overbrengen.

Muziek is een universele taal en is behalve als onderwijskundig middel ook nog een perfecte manier om met anderen te communiceren en te luisteren naar anderen.  

Bovendien is uit studies gebleken dat musiceren helpt bij de ontwikkeling van de hersenen. Om anderen de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van muziek of muziekinstrumenten ofwel zingen is bij mij het gevoel ontstaan om mijn vergaarde kennis om te zetten in een dienstverlening. 

MaterieMusic: Passie voor Muziek

MaterieMusicDe kracht van MaterieMusic is diversiteit. Onze dienstverlening is namelijk niet toegespitst op één onderdeel, maar beslaat verschillende disciplines. Naast zangcoach ben ik dirigent, arrangeur en zanger. Dit maakt het mogelijk om op een heleboel terreinen inzetbaar te zijn en een product op maat te leveren.

Naast ontwikkeling en zelfontplooiing door muziekbeleving vinden wij plezier gedurende de muziekbeoefening erg belangrijk. Bijvoorbeeld dat alles in een prettige sfeer en op een pedagogisch verantwoorde manier verloopt. Bij MaterieMusic staat passie voor muziek voorop!

Neem voor meer informatie gerust contact met mij op.